ĐIỂM SÁNG THỰC HIỆN BHXH:

Hiệu quả từ ứng dụng công nghệ thông tin

Cán bộ BHXH quận Thanh Xuân đang hướng dẫn người dân làm thủ tục hưởng BHXH. Ảnh: L.A
Cán bộ BHXH quận Thanh Xuân đang hướng dẫn người dân làm thủ tục hưởng BHXH. Ảnh: L.A
Cán bộ BHXH quận Thanh Xuân đang hướng dẫn người dân làm thủ tục hưởng BHXH. Ảnh: L.A

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM