Hiệu quả từ ứng dụng công nghệ, mạng xã hội tuyên truyền bầu cử

Thanh niên tình nguyện với ý tưởng làm móc khoá tuyên truyền bầu cử. Ảnh: Thành Đoàn Đà Nẵng
Thanh niên tình nguyện với ý tưởng làm móc khoá tuyên truyền bầu cử. Ảnh: Thành Đoàn Đà Nẵng
Thanh niên tình nguyện với ý tưởng làm móc khoá tuyên truyền bầu cử. Ảnh: Thành Đoàn Đà Nẵng
Lên top