Phát triển mới hơn 30.000 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện:

Hiệu quả từ phương thức mới và ứng dụng công nghệ thông tin

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu đánh trống phát động “Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện”. Ảnh: Hà Anh
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu đánh trống phát động “Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện”. Ảnh: Hà Anh
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu đánh trống phát động “Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện”. Ảnh: Hà Anh
Lên top