Hiệu quả từ phương pháp chủ động tiếp cận người dân

Cán bộ ngành Bảo hiểm xã hội tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tới công nhân lao động tại doanh nghiệp thuộc tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: H.A
Cán bộ ngành Bảo hiểm xã hội tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tới công nhân lao động tại doanh nghiệp thuộc tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: H.A
Cán bộ ngành Bảo hiểm xã hội tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tới công nhân lao động tại doanh nghiệp thuộc tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: H.A
Lên top