Hiệu quả tài chính của tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông như thế nào?

TS Vũ Hồng Trường - Tổng Giám đốc Hà Nội Metro trả lời báo chí chiều 19.3. Ảnh: TV
TS Vũ Hồng Trường - Tổng Giám đốc Hà Nội Metro trả lời báo chí chiều 19.3. Ảnh: TV
TS Vũ Hồng Trường - Tổng Giám đốc Hà Nội Metro trả lời báo chí chiều 19.3. Ảnh: TV
Lên top