Hiệu quả quản lý từ hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế

Ông Vương Đình Huệ - Bí thư Thành uỷ Hà Nội (thứ hai, từ trái sang) thăm Hệ thống thông tin giám định BHYT của BHXH Việt Nam. Ảnh: BHXHVN
Ông Vương Đình Huệ - Bí thư Thành uỷ Hà Nội (thứ hai, từ trái sang) thăm Hệ thống thông tin giám định BHYT của BHXH Việt Nam. Ảnh: BHXHVN
Ông Vương Đình Huệ - Bí thư Thành uỷ Hà Nội (thứ hai, từ trái sang) thăm Hệ thống thông tin giám định BHYT của BHXH Việt Nam. Ảnh: BHXHVN
Lên top