Hiệu quả "nhìn thấy được" từ giãn cách xã hội để chống dịch COVID-19

Người dân xếp hàng đúng khoảng cách khi nhận gạo từ ATM gạo. Ảnh: Hà Phương
Người dân xếp hàng đúng khoảng cách khi nhận gạo từ ATM gạo. Ảnh: Hà Phương
Người dân xếp hàng đúng khoảng cách khi nhận gạo từ ATM gạo. Ảnh: Hà Phương
Lên top