Hiệu quả Chương trình tư vấn cải tiến doanh nghiệp nội địa tại Bắc Ninh

Samsung cùng lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh thăm và đánh giá kết quả cải tiến của công ty Thịnh Vượng.
Samsung cùng lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh thăm và đánh giá kết quả cải tiến của công ty Thịnh Vượng.
Samsung cùng lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh thăm và đánh giá kết quả cải tiến của công ty Thịnh Vượng.
Lên top