Hiệu phó tiếp tay văn thư nâng điểm học sinh lên lớp

Trường Trần Văn Ơn để xảy ra nhiều sai phạm. Ảnh: LX
Trường Trần Văn Ơn để xảy ra nhiều sai phạm. Ảnh: LX
Trường Trần Văn Ơn để xảy ra nhiều sai phạm. Ảnh: LX
Lên top