“Hiệp sĩ” xả thân bắt cướp: Để không còn “đánh cược” mạng sống

Năm 2017, các “ hiệp sĩ” Bình Dương được công an trao thưởng đột xuất.
Năm 2017, các “ hiệp sĩ” Bình Dương được công an trao thưởng đột xuất.
Năm 2017, các “ hiệp sĩ” Bình Dương được công an trao thưởng đột xuất.
Lên top