"Hiệp sĩ" Trần Văn Hoàng: Tôi rất đau khi hay tin 2 anh em đã hy sinh

Tối 21.5, sau khi hay tin người đội trưởng của mình được về nhà sau thời gian điều trị, anh em trong đội hiệp sĩ Tân Bình lại đến, động viên nhau vượt qua khó khăn, tiếp tục công hiến cho xã hội.
Tối 21.5, sau khi hay tin người đội trưởng của mình được về nhà sau thời gian điều trị, anh em trong đội hiệp sĩ Tân Bình lại đến, động viên nhau vượt qua khó khăn, tiếp tục công hiến cho xã hội.
Tối 21.5, sau khi hay tin người đội trưởng của mình được về nhà sau thời gian điều trị, anh em trong đội hiệp sĩ Tân Bình lại đến, động viên nhau vượt qua khó khăn, tiếp tục công hiến cho xã hội.
Lên top