Hiệp sĩ giữa trùng dương

Anh Võ Văn Thụ (ngoài cùng bên phải) trình bày các phương án cứu nạn các thuyền viên tàu Vietship 01. Ảnh: Hồ Thanh Thọ
Anh Võ Văn Thụ (ngoài cùng bên phải) trình bày các phương án cứu nạn các thuyền viên tàu Vietship 01. Ảnh: Hồ Thanh Thọ
Anh Võ Văn Thụ (ngoài cùng bên phải) trình bày các phương án cứu nạn các thuyền viên tàu Vietship 01. Ảnh: Hồ Thanh Thọ
Lên top