Hiện tượng bí ẩn tại Thanh Hóa: Quần áo, chăn màn bỗng dưng bốc cháy

Bắt đầu là cháy ở chuồng trâu. Ảnh: X.H
Bắt đầu là cháy ở chuồng trâu. Ảnh: X.H
Bắt đầu là cháy ở chuồng trâu. Ảnh: X.H
Lên top