Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hiện trường chợ Gạo Hưng Yên tan hoang sau 3 giờ phát hỏa