Hiện trường chợ Gạo Hưng Yên tan hoang sau 3 giờ phát hỏa