Hiện thực hoá dự án trồng một tỉ cây xanh trên đất Quảng Trị

Các lãnh đạo dự án điện gió tại tỉnh Quảng Trị ký cam kết thực hiện chương trình một tỉ cây xanh. Ảnh: TS.
Các lãnh đạo dự án điện gió tại tỉnh Quảng Trị ký cam kết thực hiện chương trình một tỉ cây xanh. Ảnh: TS.
Các lãnh đạo dự án điện gió tại tỉnh Quảng Trị ký cam kết thực hiện chương trình một tỉ cây xanh. Ảnh: TS.
Lên top