Hiến máu nhân đạo để chi viện cho miền Nam

Các tình nguyện viên tham gia hiến máu. Ảnh: TT.
Các tình nguyện viên tham gia hiến máu. Ảnh: TT.
Các tình nguyện viên tham gia hiến máu. Ảnh: TT.
Lên top