"Hiến máu an toàn, không ngại COVID" thu về 273 đơn vị máu

Đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh tham gia hiến máu vào sáng ngày 18.4. Ảnh: Tỉnh Đoàn
Đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh tham gia hiến máu vào sáng ngày 18.4. Ảnh: Tỉnh Đoàn
Đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh tham gia hiến máu vào sáng ngày 18.4. Ảnh: Tỉnh Đoàn
Lên top