Hiến đất mở rộng đường, nhà dân bị... "thượng" lên đỉnh đồi

Con đường đã được san ủi, khoét sâu xuống lòng đất.
Con đường đã được san ủi, khoét sâu xuống lòng đất.
Con đường đã được san ủi, khoét sâu xuống lòng đất.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top