Hiểm họa từ bãi thải của các mỏ than: “Bom” đang lơ lửng trên đầu dân

Lũ bùn từ bãi thải trên đỉnh Đông Cao Sơn (Cẩm Phả).
Lũ bùn từ bãi thải trên đỉnh Đông Cao Sơn (Cẩm Phả).
Lũ bùn từ bãi thải trên đỉnh Đông Cao Sơn (Cẩm Phả).
Lên top