Hiểm họa cháy nổ từ sử dụng pháo điện

Hiện trường tan hoang vụ hoả hoạn ở quán bar X5 (Vĩnh Phúc) do cháy nổ pháo điện. Ảnh: V.Nam
Hiện trường tan hoang vụ hoả hoạn ở quán bar X5 (Vĩnh Phúc) do cháy nổ pháo điện. Ảnh: V.Nam
Hiện trường tan hoang vụ hoả hoạn ở quán bar X5 (Vĩnh Phúc) do cháy nổ pháo điện. Ảnh: V.Nam
Lên top