Hết thời hạn bổ nhiệm 9 năm vẫn làm Hiệu phó trường Chính trị tỉnh

Lên top