Hết nhiên liệu, 3 tàu cá đang cầu cứu ở Philippines

Lên top