Hết hạn hỗ trợ 300.000 đồng thuê trọ nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận

Người dân đi nhận hỗ trợ ở phương Bình An, thành phố Dĩ An, Bình Dương. Ảnh: Dương Bình
Người dân đi nhận hỗ trợ ở phương Bình An, thành phố Dĩ An, Bình Dương. Ảnh: Dương Bình
Người dân đi nhận hỗ trợ ở phương Bình An, thành phố Dĩ An, Bình Dương. Ảnh: Dương Bình
Lên top