“Hết dịch ta lại cưới nhau”

Nhiều cặp đôi hoãn đám cưới và hẹn "hết dịch ta lại cưới nhau". Ảnh: Nguyễn Bích Trâm
Nhiều cặp đôi hoãn đám cưới và hẹn "hết dịch ta lại cưới nhau". Ảnh: Nguyễn Bích Trâm
Nhiều cặp đôi hoãn đám cưới và hẹn "hết dịch ta lại cưới nhau". Ảnh: Nguyễn Bích Trâm
Lên top