Hết chuyến bay về Daegu, Đà Nẵng cách ly tạm thời khách Hàn ở bệnh viện

22 khách Hàn Quốc vẫn cách ly ở bệnh viện Phổi Đà Nẵng.
22 khách Hàn Quốc vẫn cách ly ở bệnh viện Phổi Đà Nẵng.
22 khách Hàn Quốc vẫn cách ly ở bệnh viện Phổi Đà Nẵng.
Lên top