Hết ca trực, biên phòng ở chốt phòng dịch ra ruộng gặt lúa giúp dân

Cán bộ, chiến sĩ ở chốt phòng dịch COVID-19 tranh thủ thời gian rảnh xuống ruộng gặt lúa giúp dân. Ảnh: Hưng Thơ.
Cán bộ, chiến sĩ ở chốt phòng dịch COVID-19 tranh thủ thời gian rảnh xuống ruộng gặt lúa giúp dân. Ảnh: Hưng Thơ.
Cán bộ, chiến sĩ ở chốt phòng dịch COVID-19 tranh thủ thời gian rảnh xuống ruộng gặt lúa giúp dân. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top