Hệ thống y tế cơ sở yếu, Đắk Lắk gặp khó trong phòng chống dịch COVID-19

Lên top