Hệ thống thu phí tự động tuyến metro số 1 chưa vận hành đã lạc hậu

Một cửa kiểm soát vé tự động đã được lắp đặt tại ga Nhà hát Thành phố của tuyến metro số 1.  Ảnh: MAUR
Một cửa kiểm soát vé tự động đã được lắp đặt tại ga Nhà hát Thành phố của tuyến metro số 1. Ảnh: MAUR
Một cửa kiểm soát vé tự động đã được lắp đặt tại ga Nhà hát Thành phố của tuyến metro số 1. Ảnh: MAUR
Lên top