TPHCM

Hệ thống “siêu máy bơm” đang phải đối mặt với những trắc trở nào?

Trong khi chờ các cơ quan chức năng khắc phục các vướng mắc, Cty Quang Trung đang nỗ lực hoàn thiện các khâu còn lại của "siêu máy bơm". Ảnh: Mô hình siêu máy bơm sau khi hoàn thành.
Trong khi chờ các cơ quan chức năng khắc phục các vướng mắc, Cty Quang Trung đang nỗ lực hoàn thiện các khâu còn lại của "siêu máy bơm". Ảnh: Mô hình siêu máy bơm sau khi hoàn thành.
Trong khi chờ các cơ quan chức năng khắc phục các vướng mắc, Cty Quang Trung đang nỗ lực hoàn thiện các khâu còn lại của "siêu máy bơm". Ảnh: Mô hình siêu máy bơm sau khi hoàn thành.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM