Hệ thống quốc lộ qua miền Trung hư hại nặng sau bão lũ

Hệ thống giao thông qua miền Trung tan nát sau bão. Ảnh: Thanh Chung
Hệ thống giao thông qua miền Trung tan nát sau bão. Ảnh: Thanh Chung
Hệ thống giao thông qua miền Trung tan nát sau bão. Ảnh: Thanh Chung
Lên top