Hệ thống cao tốc Việt Nam: Đầu tư hàng trăm nghìn tỉ đồng, vì sao chất lượng “có vấn đề”?

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chỉ là một trong nhiều cao tốc vừa đi vào khai thác đã có hư hỏng. Ảnh: TNMT
Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chỉ là một trong nhiều cao tốc vừa đi vào khai thác đã có hư hỏng. Ảnh: TNMT
Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chỉ là một trong nhiều cao tốc vừa đi vào khai thác đã có hư hỏng. Ảnh: TNMT
Lên top