Hệ số lương được nâng của quân nhân chuyên nghiệp

Nâng hệ số lương đối với quân nhân chuyên nghiệp từ ngày 15.3. Ảnh: Lương Hạnh.
Nâng hệ số lương đối với quân nhân chuyên nghiệp từ ngày 15.3. Ảnh: Lương Hạnh.
Nâng hệ số lương đối với quân nhân chuyên nghiệp từ ngày 15.3. Ảnh: Lương Hạnh.
Lên top