HĐND TPHCM duyệt chi 7.300 tỉ đồng hỗ trợ 7,3 triệu người khó khăn

Người khó khăn ở phường Cầu Kho, quận 1 nhận tiền hỗ trợ đợt 1. Ảnh: Anh Tú
Người khó khăn ở phường Cầu Kho, quận 1 nhận tiền hỗ trợ đợt 1. Ảnh: Anh Tú
Người khó khăn ở phường Cầu Kho, quận 1 nhận tiền hỗ trợ đợt 1. Ảnh: Anh Tú
Lên top