HĐND TP.Đà Nẵng: Đề nghị thương lượng với nhà đầu tư, lấy lại đất mở đường cho dân xuống biển