Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

HĐND tỉnh Nghệ An thông qua Nghị quyết giám sát chế độ chính sách đối với người lao động

Phiên khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Nghệ An. Ảnh: PV
Phiên khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Nghệ An. Ảnh: PV