HĐND tỉnh Nghệ An thông qua Nghị quyết giám sát chế độ chính sách đối với người lao động

Phiên khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Nghệ An. Ảnh: PV
Phiên khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Nghệ An. Ảnh: PV
Phiên khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Nghệ An. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM