HĐND tỉnh Khánh Hòa đề nghị UBND tỉnh chấm dứt "đánh trống, ghi tên"

Khánh Hòa tồn tại khá nhiều dự án "đào lên rồi để đó". Ảnh: Nhiệt Băng
Khánh Hòa tồn tại khá nhiều dự án "đào lên rồi để đó". Ảnh: Nhiệt Băng
Khánh Hòa tồn tại khá nhiều dự án "đào lên rồi để đó". Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top