Hậu thảm họa môi trường Formosa tại 4 tỉnh miền Trung: Hỗ trợ sinh kế cho 263.000 lao động