Hậu mưa lũ ở Hòa Bình: PV Lao Động cùng nhà đền mò mõ cá, lộc bình “khủng”... dưới sông ngầm!