Hậu lấy chồng nước ngoài: Gian nan sự học của những đứa trẻ mang 2 dòng máu

Em T. được gia đình mượn giấy khai sinh của một người quen để cho em đi học. Ảnh: P.V.
Em T. được gia đình mượn giấy khai sinh của một người quen để cho em đi học. Ảnh: P.V.
Em T. được gia đình mượn giấy khai sinh của một người quen để cho em đi học. Ảnh: P.V.
Lên top