Hậu Giang: Vượt 103% chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020

Phong trào xây dựng nông thôn mới tạo sự chuyển biến tích cực, đổi mới rõ nét cho nông tôn Hậu Giang. Ảnh: Theo haugiang.gov.cn
Phong trào xây dựng nông thôn mới tạo sự chuyển biến tích cực, đổi mới rõ nét cho nông tôn Hậu Giang. Ảnh: Theo haugiang.gov.cn
Phong trào xây dựng nông thôn mới tạo sự chuyển biến tích cực, đổi mới rõ nét cho nông tôn Hậu Giang. Ảnh: Theo haugiang.gov.cn
Lên top