Hậu bão Sơn Tinh: 250 cán bộ, chiến sĩ xuống đường giúp dân dọn bùn sau lũ