Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

“Hành trình Yêu thương - Flights of Love” 
 trên những chuyến bay của Vietnam Airlines mùa Trung thu