Hành trình mang chữ lên... thuyền

Lớp học tiếng Anh dành cho trẻ em làng chài Ngọc Sơn (quận Kiến An, Hải Phòng).
Lớp học tiếng Anh dành cho trẻ em làng chài Ngọc Sơn (quận Kiến An, Hải Phòng).
Lớp học tiếng Anh dành cho trẻ em làng chài Ngọc Sơn (quận Kiến An, Hải Phòng).
Lên top