Hành trình di chuyển của 8 ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Quảng Nam

Hành trình di chuyển của 8 ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Quảng Nam. Ảnh: Hữu Long
Hành trình di chuyển của 8 ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Quảng Nam. Ảnh: Hữu Long
Hành trình di chuyển của 8 ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Quảng Nam. Ảnh: Hữu Long
Lên top