Hành trình đi bộ làm thiện nguyện của chàng trai Trần Thanh Tâm

Đồng hành cùng Tâm Ngô Đồng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát –
chị Trần Uyên Phương, đã gửi một món quà đặc biệt để đồng hành cùng anh trên
những chặng đường đi bộ làm từ thiện. Ảnh: Tân Hiệp Phát.
Đồng hành cùng Tâm Ngô Đồng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát – chị Trần Uyên Phương, đã gửi một món quà đặc biệt để đồng hành cùng anh trên những chặng đường đi bộ làm từ thiện. Ảnh: Tân Hiệp Phát.
Đồng hành cùng Tâm Ngô Đồng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát – chị Trần Uyên Phương, đã gửi một món quà đặc biệt để đồng hành cùng anh trên những chặng đường đi bộ làm từ thiện. Ảnh: Tân Hiệp Phát.
Lên top