Hành trình cứu sống bệnh nhân COVID-19 số 19

Bệnh nhân 19 được công bố khỏi bệnh ngày 27.5 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Bệnh nhân 19 được công bố khỏi bệnh ngày 27.5 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Bệnh nhân 19 được công bố khỏi bệnh ngày 27.5 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Lên top