Hành trình chia sẻ kế sinh nhai của người đàn ông tật nguyền

Anh Khiêm hướng dẫn trẻ khuyết tật sử dụng máy vi tính.
Anh Khiêm hướng dẫn trẻ khuyết tật sử dụng máy vi tính.