Hành trang của người lính biên phòng

Chiến sỹ mới tuyên thệ. Ảnh: Hải Thượng
Chiến sỹ mới tuyên thệ. Ảnh: Hải Thượng
Chiến sỹ mới tuyên thệ. Ảnh: Hải Thượng
Lên top