Hành khách không đeo khẩu trang sẽ bị từ chối vận chuyển

Hành khách không đeo khẩu trang sẽ bị từ chối phục vụ. Ảnh: Mai Dung
Hành khách không đeo khẩu trang sẽ bị từ chối phục vụ. Ảnh: Mai Dung
Hành khách không đeo khẩu trang sẽ bị từ chối phục vụ. Ảnh: Mai Dung
Lên top