Hành khách bỏ quên tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng trên máy bay

Tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng bỏ quên trên máy bay. Ảnh VNA
Tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng bỏ quên trên máy bay. Ảnh VNA
Tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng bỏ quên trên máy bay. Ảnh VNA
Lên top